LSD past bij het ‘nieuwe leren’

” Ik zie een tendens, die soms wellicht ook in de praktijk een worsteling is, naar het leren in de 21e eeuw. Hoe gaan we nu en in de toekomst om met het ontwikkelen van kennis, het reproduceren, begrijpen en toepassen. Maar ook de hogere ordes van leren, zoals evalueren, analyseren en creëren (taxonomie Bloom). Ik heb er zelf ook mee te maken als docent. De boeken zijn voor mij een moderne weergave van hoe we/studenten met de aangeboden onderwerpen kunnen omgaan, op een wijze die past bij dat ‘nieuwe leren’.

De LSD reeks heeft voor mij het karakter van werkboeken/naslagwerk… mooie consequente hoofdstukopbouw in een heldere structuur. Er komen per boek veel onderwerpen aan bod. Met mooie tekeningen aan het begin van elk hoofdstuk en krachtige compacte samenvattingen en oefeningen.

Daarmee is LSD denk ik heel geschikt voor organisaties die juist bezig zijn met ontwikkeltrajecten op de onderwerpen die in de LSD trilogie behandeld worden. Vanwege de veelheid van onderwerpen zijn de boeken ook breed inzetbaar. ”

Dick Homans
Docent Bedrijfskunde Hogeschool Windesheim